ცივი დაწნეხვა ფოლგით

ადრე გამოყენებული მაღალი დაწნეხვით ან ფლექსოგრაფიული ბეჭდვის ტექნოლოგიებისგან განსხვავებით,  მოწყობილობა FoilStar, სტანდარტული ოფსეტური ბეჭდვის ორ სექციას იყენებს. პირველ სექციაში ოფსეტური საბეჭდი ფირფიტით, შერჩევით ან მთლიან ფურცლის ანაბეჭდზე გადადის წებო.

მეორე სექციაზე დაყენებულია ფოლგის მიწოდების მოწყობილობა. ფოლგა მიეწოდება საბეჭდ სექციაში წნევის ქვეშ, ანაბეჭდთან ერთად, რომელიც დაფარულია წებოთი. ფოლგა რჩება მხოლოდ იმ ადგილებში სადაც წებო იყო წასმული. ამგვარად შეგვიძლია მივიღოთ სხვადასხვა ეფექტები. ერთდროულად შესაძლებელია სხვადასხვა სიგანის ერთიდან ექვსამდე სხვადასხვა რულონის გამოყენება, რაც თავის მხრივ ფოლგის გამოყენების ეკონომიურობას და მოქნილობას უწყობს ხელს. დამატებითი მოხერხებულობა გამოიხატება იმაში, რომ ოფსეტური მანქანის ორივე სექციის გადართვა მარტივად შესაძლებელია ჩვეულებრივ საბეჭდ სექციებად.