ირიოდინული ზედაპირი

ირიოდინი წარმოადგენს მარგალიტისებრი ეფექტის პიგმენტებს, რომელიც შედგება მეტალის ოქსიდების სხვადასხვა ფენებისგან. ირიოდინის საფარი მრავალფეროვან გარდამავალ ეფექტს იძლევა, რომელიც იცვლება ხედვის კუთხიდან გამომდინარე. საფარის სისქის მომატებით, ეფექტი უფრო ძლიერდება. ლაქირება ხორციელდება ლაქირების სექციიდან, კამერა-რაკელური სისტემის მეშვეობით.