ირიოდინული UV შრობის საღებავი

Speedmaster Duo-ს ერთ-ერთი უპირატესობა პლასტიკატზე ბეჭდვაა. ორი სხვადასხვა ირიოდინული საღებავის კომბინირებული ბეჭდვა წარმოდგენილია ნიმუშზე.

Speedmaster Duo-ზე პირველი ლაქის სექციით იბეჭდება ვერცხლისფერი ირიოდინული საღებავით, რაც ლურჯი ყვავილების ანაბეჭდს აძლევს მარგალიტისმაგვარ მბრწყინავ ეფექტს. შემდეგ საბეჭდი სექციებიდან იბეჭდება UV საღებავებით. ხოლო, მეორე ლაქირების სექციით ანაბეჭდი სრულად ილაქება დამცავი მქრქალი(მატი) დისპერსიული ლაქით. ბოლოს ლაქირების სექციით იბეჭდება ოქროსფერი ირიოდინული საღებავით.