ლენტიკულარული ბეჭდვა

ლენტიკულარული მასალების მეშვეობით შესაძლებელია: ანიმაციური, სტერეოსკოპული, მოცულობითი და გარდამავალი ტრანსფორმირების ეფექტების მიღება. ამდაგვარი ანაბეჭდები ამშვენებენ ჟურნალის გარეკნებს, დისკის ყუთებს, მაუსის დასადებს, ღია ბარათებს, ძვირადღირებულ შეფუთვებს და სხვა მაღალი კლასის პროდუქციას. ლენტიკულარული ბეჭდვა მოითხოვს აღნიშნული პროცესის და UV ბეჭდვის კარგ ცოდნას, და ასევე სპეციალური ბეჭდვამდელ მომზადებას. ანაბეჭდის რეგისტრში გასწორება ძალიან დიდი სიზუსტით უნდა მოხდეს, რადგან მცირე უზუსტობაც კი არასასურველ შედეგს მოგვცემს.

ლენტიკულარული ფირის პრიალა მხარეს UV საღებავების მეშვეობით ანაბეჭდი სარკისებურად იბეჭდება, შემდეგ ზედ დაიბეჭდება დამფარავი UV ბელილა. შემდეგ ასევე სრულად უნდა დაიფაროს დამცავი UV ლაქის ფენით.