მეტალიზირებულ მასალებზე ბეჭდვა

შეფუთვების და ეტიკეტებისთვის ხშირად გამოიყენება მეტალიზირებულ ქაღალდებზე და მუყაოზე ან ლამინირებულ ალუმინის ფირზე ბეჭდვა. აღნიშნული მასალები არაშეწოვადია, რომელშიც საღებავი ფაქტიურად არ იჟღინთება, რაც თავის მხრივ ქმნის პრობლემებს შრობასთან დაკავშირებით. ამიტომ ასეთი ტიპის მასალებისთვის გამოიყენება სპეციალური საღებავები მეტალიზირებული მასალებისთვის, UV საღებავები ან მათი კომბინაცია იმ შემთხვევაში, თუ მანქანის კონფიგურაცია იძლევა საშუალებას.

მეტალიზირებულ ზედაპირზე, ოფსეტური საღებავებით ბეჭდვის დროს, ანაბეჭდი მეტალის ფერს იღებს. მაგალითად ბოთლის ეტიკეტის ვერცხლისფერ მეტალიზირებულ ქაღალდზე დაბეჭდილი ყვითელი საღებავი იძლევა ოქროს ფერს. სადაც არ არის საჭირო მატალიზირებული ფერის ეფექტი, საბეჭდი ან ლაქირების სექციიდან, წინასწარ იბეჭდება დამფარავი თეთრი საღებავით.