დანამვის ხსნარი ოფსეტურ ბეჭდვაში

ოფსეტურ ბეჭდვაში დანამვის ხსნარი, საბეჭდი ფირფიტების და საღებავის შემდეგ, ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტია. მათი ოპტიმალური ურთიერთქმედება ძალიან დიდი ტირაჟების შემთხვევების დროსაც კი, პირველიდან უკანასკნელ ანაბეჭდამდე, უზრუნველყოფს ბეჭდვის საუკეთესო ხარისხს. აღნიშნული სახელმძღვანელო დაგეხმარებათ, სიღრმისეულად აითვისოთ დანამვის ხსნარის თვისებები, შემადგენლობა და მისი გამოყენება ბეჭდვაში

 

Print Media Academy-ს
კოლექტივი