Novavit® F 1000 SUPREME BIO

სწრაფი BIO საღებავების სერია, მაქსიმალური წარმადობისთვის.

 

Duct-fresh (არ ხმება საღებავის კონტეინერში)